Children making carpets (Egypt)


Children making carpets near Saqqara, in Egypt.

No comments: